Обадете ни се +359 888 981 781 – (безплатно в WhatsApp) или ни пишете email на contact@medovna.com

 

Нашата История, Мотивация и Бъдеще

 

Мисия

Ние сме млад и силно мотивиран екип от професионалисти, стремящи се да допринесат за растежа на българските малки и средни производители на земеделска продуцкция, да добавят стойност за клиентите, да оптимизират веригата на доставките, да намалят стойността на скалдовите запаси и постоянно да увеличават качеството на продукцията и услугите.

Визия

Нашата визия се фокусира върху развитието на конкурентноспособна среда за българските земеделски производители, създаване на партньорски отношения с тях, така че при всяка сключена сделка двете страни да печелят. Силно вярваме във факта, че знанията и опита трябва да се обменят с цел постигането на по-високо ниво на синергия между страните партньори. Виждаме пътя към модернизирането и растежа да се извърви чрез иновации и внедрядване на съвременни технологии и чрез използването на модерна земеделска техника.

Цели

Целите ни се състоят в това да запълваме дупката между търсенето и предлагането на земеделска продукция като предложим възможно най-добрите цени за изкупуване на производители и възможно най-достъпни цени на потребителите.

Ценности:

● Уважение към хората
● Надеждност
● Прозрачност
● Почтенност

Нашият Екип

Георги Пламенов

Георги Пламенов

Представител Продажби и Снабдяване

Като специалист продажби и снабдяване, Георги е в постоянно търсене на нови бизнес партньори, чрез които да разшири нашата мрежа от доставчици и клиенти.
Той е силно целево ориентиран и винаги мисли Win/Win при договарянето на сделката. Георги Н. притежа бакалавърска степен по „МИО“ от УНСС, София и магистрърска степен по „Икономика на търговията“. Благодарение на неговите способности да говори 3 чужди езика – немски, английски и руски – той е движещ фактор за растежа на компанията.

Георги има общо 3 годишен опит в отдел логистика и отдел продажби в голяма международна компания в сектора на бързооборотните стоки, показвайки много силна вътрешна мотивация за работа и способност да се справи с поставените задачи.

 

Йовко Марев

Йовко Марев

Специалист Снабдяване и Началник Склад

Като специалис снабдяване Йовко е първа точка за контакт на нашите доставчици. Неговата основна задача е да снабдява висококачествена продукция на възможно най-добрата цена като едновременно удовлетворява продизводителя и крайния клиент. Той тържи под око всички икономически и политически новини и тенденции, касаещи търговията и производството на селскостопанска продукция.
Като началник склад неговят фокус е поставен върху правилното съхрание, опаковане и манипулиране на цялата земеделска продукция, като планира, осигурява и оптимизира входящата и изходящата складова логистика.

Йовко говори английски, немски и български.

Йовко има 5 години опит в сектор на селското стопанство и лично е усъвършенствал всяка стъпка от производството, през складирането и транспортирането, до доставката на селскостопанската продукция.